Koverte

Štampa koverti je nekada bio naporan i spor proces, samim tim i cena štampe koverata nije bila na zavidnom nivou. Umesto dosadašnje klasične ofset tehnologije koja je bila najzastupljenija za štampu koverata, okrenuli smo se digitalnoj štampi koverata koja je znatno ubrzala proces bez gubitaka u kvalitetu.

Ono što je jako bitno je to da sada imamo priliku da u štampamo i male tiraže, što je do skoro bilo nezamislivo i krajnje ne isplativo. Sada nije problem da poručite recimo pedeset ili sedamdeset koverata u punom koloru. Investiranjem u nove tehnologije štampe, podigli smo nivo kvaliteta i brzine izrade. Ono što se nekada radilo celu jednu smenu sada možemo završiti za nepunih sat vremena.

Vrste i dimenzije standardnih kovarata

Na tržištu su u ponudi koverte sa levim prozorom, koverte sa desnim prozorom, koverte bez prozora i naravno CD koverte sa ili bez prozora. Gramature papira od kojih se prave standardne koverte su: 80 grama, 90 grama i 100 grama.

Ameriken koverte

Dimenzije ameriken koverata otvaranje po široj strani / 110x230mm/

Koverte sa otvaranjem po široj strani

Dimenzije C5 koverata otvaranje po široj strani /  162x229mm /
Dimenzije C4 koverata otvaranje po široj strani / 229x324mm /
Dimenzije B6 koverata otvaranje po široj strani / 120x180mm /
Dimenzije B5 koverata otvaranje po široj strani / 175x250mm /

Koverte za čestitke

Koverte za čestitke / 170x170mm /
Koverte za čestitke / 74x112mm /
Koverte za čestitke / 90x140mm /

Džep koverte otvaranje po užoj strani
Dimenzije Competitor koverata / 160x230mm /
Dimenzije Competitor koverata / 190x260mm /
Dimenzije Competitor koverata / 230x330mm /
Dimenzije Competitor koverata / 250×350 mm /
Dimenzije Competitor koverata / 300×400 mm /

CD-DVD koverte
Dimenzije koverata / 130x130mm /