Blokovska roba

U blokovsku robu se obrajaju: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A5, A4 I A6 formatu.

Blokovska roba se obično štampa na NCR papiru (samokopirajuća vrsta papira) ali se možeštampati i na ofsetnom papiru i da se postavlja indigo izmedju strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list ako je štampano na Ncr papiru. Kako bi popunili samo onoliko koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima zelite kopiju.

Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (brojeve) ili da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija da ne ispadaju iz bloka.

Niste uslovljeni za tiraž ali naravno što se radi više blokova cena je prihvatljivija.