SPEKTAR Metalna tehnička i hemijska olovka u setu

Prikaz količina po bojama i veličinama