Majice

ŠTAMPA NA MAJICAMA

Najčešće korišćene tehnike štampe na majicama su:

  • Štampa majica preslikačem
  • Sito štampa majica
  • Flex štampa majica
  • Štampa majica pomoću Flok folije

Izbor tehnike štampe na majicama zavisi od nekoliko faktora, pa se oni svakao moraju uzeti u obzir pri naručivanju.

Faktori koji utiču na izbor tehnike štampe na majicama su:

  • Tiraž štampe na majicama
  • Očekivani rezultat štampe
  • Veličina dizajna koji se štampa na majicama
  • Postojanost odštampanog dizajna
  • Tekstura odštampanih detalja na majicama.

FLEX ŠTAMPA NA MAJICAMA

Flex štampa na majicama daje dugotrajan otisak, a radi se prenošenjem dizajna sa odštampane folije na majicu termopresom. Otisak je blago reljefast i koristi se kod štampe dizajna koji su jači po bojama i efektima.

SITO ŠTAMPA NA MAJICAMA

Sito štampa na majicama nudi najviši kvalitet otiska, ali se zbog neiplativosti uglavnom radi ređe i u samo u većim tiražima. Ispaltivost ove vrste štampe je za tiraže iznad 30 komada.

PRESLIKAČ ŠTAMPA NA MAJICAMA

Preslikač tehnika štampe na majicama spada u najisplativije tehnike štampe na majicama i radi se veoma često za tiraže ispod 20 komada. Dizajn se štampa digitalnim laserom i presom prenosi na majicu. Kvalitet štampe je dobar, ali je postojanost štampe kraća nego kod drugih tehnika štampe.

FLOK ŠTAMPA NA MAJICAMA

Flok tehnika štampe na majicama se koristi uglavnom za dizajne manjih dimenzija. Dizajn se na majice prenosi takođe termopresom.